Přeskočit navigaci.
Homepage

Doplňující údaje

banner

Stupeň obezity je poměr aktuální hmotnosti k ideální hmotnosti na základě výšky a věku. Je udáván v procentech, kdy normální rozmezí hmotnosti představuje 90 –110 %. Určitou nevýhodou indexu je to, že neodráží podíl tuku a bez tukové hmoty. Zkreslen je zejména u sportovců s vysokým podílem svalové hmoty (kulturisté, profesionální sportovci).

Výsledné lístky

bcm-nahled

blood-nahled

bmr-nahled

bodycircuit-nahled

endresult-nahled

stomach-nahled

BCM

Buněčná hmota hovoří o zastoupení metabolicky aktivní hmoty, která má vztah k aerobnímu výkonu. BCM parametry nás informují o stavu výživy. Nesprávná výživa je definována sníženou hodnotou buněčné hmoty. Tím pádem bychom si měli uvědomit, že téměř při každé redukci tělesné váhy dochází k úbytku nejen tukové tkáně, ale i aktivní buněčné hmoty, tj. buněk svalové tkáně, buněk jater, vlastně všech orgánu s výjimkou tkáně nervové. Jestliže bude rychleji ubývat tuk (žádoucí efekt) nebo aktivní buněčná hmota (nežádoucí efekt), záleží na tom, jakou rychlostí půjde dolů váhový úbytek, množství, vzájemné kombinace a poměry výživových složek v tomto období a také je důležitá aktuální fyzická aktivita. Za optimální důsledek redukčního režimu je možno považovat situaci, kdy dochází k úbytku převážně tukové tkáně a k podstatně menšímu poklesu aktivní buněčné hmoty. V takovém případě mohou být vedlejší, nepříznivé účinky poklesu tělesné váhy minimální, prakticky bez zdravotního rizika. Pří výraznějším úbytku buněčné složky, totiž dojde ke zmíněnému úbytku svalové hmoty. Kosterní svaloviny, svaloviny srdce, ale také svalů, které jsou aktivní při dýchání (tj. bránice, mezižeberní a další svaly na hrudníku). S tím je pak pochopitelné snížení funkce takto postižených svalových složek, tedy oslabení síly kosterního svalstva, riziko zhoršení činnosti srdce a možnost zhoršení dechových potíží.

BMC

Obsah minerálních látek podílejících se na stavbě kostí. Mineralizace kostí je dána množstvím minerálních látek uložených v kosti. Nejvýznamnějším vitamínem v mineralizaci kostí je vitamín D. Ten najdeme v rybím tuku, vejci, mléku a v ořechách. Jak je v těle nedostatek vitamínu D, vede to k mineralizaci kostní tkáně. Jak se v kostech vyskytne nadbytek měkké kostní tkáně, tak to vede ke kostním deformitám. Hodnota minerálních látek je velmi důležitá pro prevenci a diagnostiku osteoporózy. Osteoporóza je onemocnění kostní tkáně, kde dochází k řídnutí kostí.

BMR

Bazální metabolický výdej je množství energie vydané v klidovém stavu v teplotně neutrálním prostředí na lačno. Výdej energie v tomto stavu, je dán pouze prací (fungováním) životně důležitých orgánů, jako je srdce, plíce, mozek a zbytek nervového systému, jater, ledvin, pohlavních orgánů, svalů a kůže. Výše hodnoty bazálního metabolismu je tedy množství energetického příjmu potřebných pro pokrytí denních pohybových aktivit. Bazální výdej tvoří přibližně 60 až 70 % celkového denního energetického výdeje. BMR se snižuje s věkem a s úbytkem svalové hmoty. Naopak se zvyšuje díky kardiovaskulárnímu cvičení a nárůstu svalové hmoty. Klidový energetický výdej může ovlivnit i jídlo, které během dne konzumujeme, nápoje a také množství stresu.

AMC

Obvod svalstva paže je jeden z nejspolehlivějších způsobů pro vyhodnocení stavu výživy vyšetřované osoby. Na základě obvodu svalstva paže zjistíme velmi zřetelně stav podvýživy, kdy ochabuje svalová hmota a důsledkem je zmenšení AMC. Tento údaj je oceňovaný zejména v nemocnicích u dlouhodobě nemocných či ležících a u starších osob, kdy dochází k ochabování svaloviny vlivem fyziologických změn v těle a také vlivem nedostatečně biologicky hodnotné stravy.

A C

Obvod paže se používá pro vyhodnocení hladiny bílkovin společně s AMC. AC se zmenšuje, když se zmenšuje sval, nebo když se snižuje podkožní tuk. Jestliže dojde ke změně u AC ale ne u AMC, potom došlo ke změně u podkožního tuku.