Přeskočit navigaci.
Homepage

Růstový diagram

banner

Pokud na přístroji InBody měříme děti (od 6 do 18 let), vytvoří nám graf, v němž je vyznačena křížky hmotnost (modře) a výška (červeně) vyšetřované osoby mladší 18 let. V grafu jsou zobrazené svazky tzv. růstových křivek pro mládež od 3 do 18 let. Křivky zobrazují průběh hmotnosti (výšky) podle věku osob, rozdělených podle četnosti výskytu v populaci (10, 25, 50, 75 a 90 %), tzv. percentil.

Jestliže je např. tělesná výška (hmotnost) 150 cm (38 kg) vyšetřované osoby situována mezi křivkami 10 a 25 %, pak cca 20 % (15 %) dětí v populaci má výšku (hmotnost) menší než 150 cm (38 kg). Percentil vyjadřuje pozici vyšetřované osoby v souboru populace shodného věku a pohlaví podle výšky (hmotnosti). Pokud výška (hmotnost) odpovídá např. percentilu 80 %, znamená to, že 80 % osob stejného věku a pohlaví má výšku (hmotnost) nižší.

V praxi:

Standardní graf obsahuje naznačené křivky pro různé výškové kategorie. Zanesený bod do tohoto grafu poskytuje ihned srovnání, jak si dítě stojí v porovnání s vrstevníky. Dítě by se mělo trvale držet své „hladiny“. Pokud začne ze své úrovně vybočovat, zejména v dnešní době díky vyšší hmotnosti, je to důvod ke zvýšené pozornosti.

3 – 10. percentil = podprůměrné hodnoty (výšky či hmotnosti)

50. percentil = průměrné hodnoty (výšky či hmotnosti)

90 – 97. percentil ´nadprůměrné hodnoty (výšky či hmotnosti)

Většina přístrojů InBody byla v minulém roce obohacena o tzv. dětský program, který výsledky analýzy popíše tak, aby byli srozumitelné i malým dětem. Také grafické zpracování velmi napomáhá pochopení dětmi.

detsky-formular-vysledky-novy

Pokud by děti něčemu nerozuměly, tak na zadní straně formuláře je navíc poučné vysvětlení naměřených údajů.


predni-strana-detskeho-formulare-novy