Přeskočit navigaci.
Homepage

Složení těla - poměr

inbody-baner-ceny

Lidské tělo z hlediska anatomického se skládá s tkání, tkáňových systémů, svalstvem, kostmi a vnitřními orgány, z pohledu chemického je tvořeno chemickými prvky, potažmo pak tuky, bílkoviny, sacharidy, minerály a vodou.

V jiných modelech rozdělení lidského těla zjednodušujeme jen na hmotu tukovou a hmotu tukuprostou.

Všechny tyto složky utváří jeden celek, který poté tvoří celkovou hmotnost těla.

U zdravých dospělých jedinců je podíl těchto látek téměř konstantní. Avšak platí, že obsah jednotlivých částí se mění v závislosti na pohlaví.

Doporučené procentuální zastoupení tělesného tuku u mužů a žen.

Věk

< 30

30 – 50

> 50

ženy

14 – 21 %

15 – 23 %

16 – 25 %

muži

9 – 15 %

11 – 17 %

12 – 19 %

 

Tělesná voda je nejvíce zastoupenou a nejvýznamnější komponentou lidského těla. Její množství se běžně u mladého muže pohybuje mezi (55 % – 65 % celkové hmotnosti), u běžné mladé ženy jsou hodnoty nižší (asi 53 % celkové hmotnosti).

Celková tělesná voda v těle se dá ještě rozdělit na vodu obsaženou v buňkách – intracelulární tekutina (ICW) a na vodu mimo buňky – extracelulární tekutina (ECW).

voda

Vysvětlivky: ECF – extracelulární tekutiny; ECW – extracelulární voda; ICF – intracelulární tekutiny;

ICW – intracelulární vody; Re a Ri – extracelulární a intracelulární zbytkový podíl; TBW – celková

tělesná voda

 

Lidské tělo – prezentace

Většina modelů InBody spolehlivě analyzují všechny čtyři základní složky lidského těla a vyjadřuje jejich poměr u dané osoby v těle v procentech. Např. výraznější nárůst tukové tkáně v procentech nutně znamená snížení procentového podílu, připadajícího na další látky v těle, zejména vodu, které je v lidském organismu nejvíce (v %).

ukázka výsledků

bodycomposition-nahled

Některé modely InBody navíc dokáží analyzovat množství intracelulární (= vnitrobuněčné) a extracelulární (= mimobuněčné) vody. Dále dokáží rozlišit obsah minerálních látek vázaných v kostech (= osifikující) a minerální látky nevázaných v kostech (neosifikující). Tyto údaje mají velký význam především pro odborníky, protože obsah minerálních látek vázaných v kostech je velmi cenný údaj pro diagnostiku osteoporózy.