Percentilové grafy

Nejjednodušším způsobem sledování výšky a hmotnosti u dětí je grafická metoda s využitím percentilových grafů. Křivky v grafech jsou výstupem antropologického výzkumu a zobrazují normální rozložení tělesných rozměrů u zdravých dětí daného pohlaví a věku. Největší význam mají grafy tělesné délky (výšky), grafy hmotnosti k délce (výšce) a grafy obvodu hlavy. Kvůli rozdílům v růstu jsou grafy vytvořeny zvlášť pro dívky a pro chlapce. Sledování tělesné výšky a hmotnosti umožňuje jednoduchým způsobem sledovat, zda dítě roste přiměřeně svému věku. Předpokladem pro správnou interpretaci změřených hodnot je správnost a přesnost při měření a správné grafické zhodnocení zjištěných dat pomocí růstových grafů. V percentilových grafech jsou znázorněny 3., 10., 25., 50., 75., 90. a 97. percentil pro danou věkovou kategorii. Padesátý percentil, tj. prostřední silná čára ve všech růstových grafech, většinou vystihuje nejčastější hodnotu tělesného znaku v české populaci. Pokud je dítě délkou např. na 25. percentilu, znamená to, že zhruba 25 procent dětí jeho pohlaví a věku má menší délku než ono a 75 procent má větší délku než ono. Většina dětí se svými rozměry pohybuje od 25. do 75. percentilu. Hodnoty pod 10. percentilem jsou považovány za velmi nízké, hodnoty nad 90. percentilem naopak za velmi vysoké.

Percentilové grafy ke sledování hmotnosti

 

V posledních letech se podíl dětí s nadměrnou hmotností a obézních v populaci zvýšil, a to zejména u školních dětí. Čím dříve obezita vznikne, tím je větší nebezpečí dřívějšího nástupu zdravotních problémů.  Velkou roli hraje výskyt nadměrné hmotnosti v rodině, ve které dítě vyrůstá. Pokud jsou obézní oba rodiče dítěte, riziko obezity vzrůstá až o 80 %.

 

U dětí do pěti až deseti let můžeme používat grafy hmotnosti k tělesné výšce, u starších dětí grafy BMI.

 

Jedinci, jejichž hodnoty hmotnostně-výškového poměru nebo BMI se pohybují v rozmezí 75. 90. percentilu, jsou jedinci se zvýšenou hmotností. Hodnoty těsně pod 90. a nad 90. percentilem znamenají nadměrnou hmotnost hraničící s obezitou, související většinou s nadměrným rozvojem tukové složky, hodnoty nad 95 - 97. percentilem znamenají jednoznačně obezitu. Hodnoty pod 25. percentilem znamenají sníženou hmotnost, hodnoty pod 3. percentilem jsou již alarmující a je nutno zjistit příčinu tak nízké hmotnosti (může se jednat např. o poruchy příjmu potravy).

 

U dospívajících chlapců je nutno přihlížet k rozvoji svalové hmoty sledovaného jedince. Vyšší hodnoty BMI nemusí v těchto případech vždy jednoznačně znamenat zvyšující se podíl tukové složky. V každém případě je vhodné při hodnotách BMI vyšších než 85. percentil podrobněji vyšetřit obsah tuku bioimpedančním přístrojem InBody.

 

Percentilové grafy ke sledování tělesné výšky

 

Nejčastěji hodnotíme růst pomocí tělesné výšky. Zaznamenáním jejich hodnot získáme růstovou křivku. Je-li dítě závažně nemocné, zpomalí se růst a křivka se oploští. Uzdraví-li se, křivka se vrací do původní dráhy. Do dvou let věku bývají výkyvy růstové křivky časté a nemusí nás znepokojovat. Později v dětství mohu být známkou poruchy růstu.

 

Růstová křivka dítěte v kojeneckém věku je pokračování růstu plodu v děloze. Ten ovlivňuje nemoci matky a plodu v době těhotenství, funkce placenty, alkohol a léky. Vlastní genetický potenciál se začíná uplatňovat postupně, a tak do dvou let věku dítěte svojí výškou zaujme místo v růstovém grafu, které mu rodiče předurčili. Ve stejném růstovém pásmu, s určitými výkyvy, poroste dítě během celého dětství. Toto pásmu také předurčuje jeho výšku v dospělosti, pokud prostředí, ve kterém bude vyrůstat, bude pro jeho vývoj příznivý.

 

Percentilové grafy ke sledování obvodu hlavy


Obvod hlavy je jedním z rozměrů, který je u dítěte zjišťován hned po narození. Jeho sledování patří k běžným vyšetřením při preventivních prohlídkách dětí u praktických lékařů pro dítě a dorost. Velikost obvodu hlavy je nutno posuzovat s ohledem na celkové tělesné proporce dítěte, tj. především ve vztahu k tělesné výšce a hmotnosti a k celkovému prospívání dítěte. U extrémních hodnot je třeba tyto hodnoty posuzovat v souvislosti s obvodem hlavy rodičů, protože se jedná o rozměr výrazně ovlivněný dědičností. Přírůstek obvodu hlavy je dobrým indikátorem růstu mozkové tkáně.

Nejnovější

Svaly, vody a tuk v těle: Jaké je jejich ideální množství a jak toho dosáhnout

31. 5. 2024

Jak se vyhnout jojo efektu: Strategie pro trvalé hubnutí

14. 5. 2024

Kompletní průvodce zkrácenými svaly: Příčiny, dopady i konkrétní cviky

24. 4. 2024

12+1 tipů, jak maximalizovat regeneraci svalů po cvičení

22. 4. 2024

Vysoký cholesterol: Proč ho řešit a jak ho snížit

25. 3. 2024

Tělesný tuk není nutně váš nepřítel. Zjistěte o tuku v těle vše, co potřebujete

21. 2. 2024

Léčba obezity není jednoduchá, ale s tou správnou pomocí ji zvládnete

16. 2. 2024

Nedaří se vám nabrat svaly? Vyřešte to jednou pro vždy s naším komplexním průvodcem nabíráním svalů

22. 1. 2024

Možná je vaše tělo starší, než si myslíte. Poznejte svůj metabolický věk a naučte se ho snížit pro lepší zdraví

19. 1. 2024

Hydratace a voda v lidském těle

31. 12. 2023

Vše o kalorickém příjmu: Jak vám může porozumění kaloriím zlepšit život po všech stránkách

31. 12. 2023

Řešte BMI u dětí aneb Zdravý život v dospělosti začíná už v dětství

28. 11. 2023

Energetický výdej jako důležitá součást úspěchu při hubnutí, udržování hmotnosti i zdraví

28. 11. 2023

Co o mně říká hodnota BMI? Zjistěte, jak si BMI vypočítat a jestli se na výsledek spoléhat

30. 9. 2023

Jak vypočítat a vytvořit kalorický deficit? Pojďte na to konečně správně

15. 9. 2023

Proč je dobré znát hodnotu svého bazálního metabolismu a jak ji zjistit

24. 8. 2023

Nejčtenější