Osteoporóza - tichý zloděj kostí

Kostra má pro tělo zásadní význam, nejen proto, že je oporou těla a ochranou pro řadu orgánů. Společně se svaly a klouby je tím, co umožňuje vykonávání pohybů, a zásadní úlohu má v rámci metabolismu minerálech látek. Proto by jí měla být věnována dostatečná pozornost. Osteoporóza představuje závažný celosvětový problém, nejen zdravotní, ale i společenský a ekonomický. Probíhá plíživě a nepozorovaně, proto bývá označována za „tichého zloděje kostí“. Nezávisle na klimatu nebo rase dochází zhruba od 35 let (někdy i o 10 let dříve!) u všech lidí k postupným ztrátám kostní hmoty. Osteoporózou trpí každá třetí žena a každý pátý muž starších 55 let. Častěji se vyskytuje u žen, zejména po menopauze, ale není vzácná ani u mužů. Po 70. roku ubývá kostní hmota u obou pohlaví prakticky ve stejné míře. Celkový počet pacientů v České a Slovenské republice se odhaduje na 1,1 milionu, ve světě je to okolo 200 milionů. Svým vysokým výskytem přispívá k morbiditě a mortalitě populace a počet nemocných osteoporózou stále přibývá, bývá nazývána „epidemií třetího tisíciletí“. Onemocnění lze do značné míry předcházet a prevence by měla být zahájena již v dětství. Informovanost běžné populace ovšem není dostatečná. Předpokládaný mechanismus vzniku osteoporózy u žen, u kterých se vyskytuje většinou mezi 50 a 75 lety, je v prvé řadě ovlivněn nedostatkem estrogenu. Dochází ke zvýšení aktivity osteoklastů (buňky resorbující kostní tkáň) a resorpce kosti převyšuje nad její tvorbou. U mužů se osteoporóza většinou projeví až po 70. roku. Některé faktory, jako např. různá onemocnění, některé léky nebo alkoholismus, nástup osteoporózy urychlují. Za rizikové faktory osteoporózy se považují ženské pohlaví, věk, riziková rodinná anamnéza, nízký BMI, předčasná menopauza, prolongovaná premenopauzální amenorea (vynechání menstruace), nedostatečná pohybová aktivita, kouření tabáku, excesivní pití alkoholu, nízké množství vápníku ve stravě a dlouhodobé používání některých léků (např. glukokortikoidů nebo léků proti záchvatům epilepsie). U mužů je navíc potvrzeným rizikem nízká hladina testosteronu.

Prevence vede k upevnění zdraví, zabránění vzniku nemoci a především k prodloužení aktivní délky života. Veškerá opatření je vhodné zahájit již v dětství.

Primární prevence spočívá ve vytvoření maximálního množství kostní hmoty během dětství a dospívání. Množství kostního minerálu v době maxima, tj. kolem 25. až 30. roku, má význam pro období dospělosti a stáří. Čím více kostní hmoty vytvoříme, tím více lze z ní v budoucnu čerpat. Pevná kostra vybudovaná v prvních třiceti letech života je nejlepším předpokladem pro bezpečné stárnutí kostí. Poté již dochází k pozvolnému odbourávání kostní hmoty. I v pozdějším věku však můžeme mnohé ovlivnit a rychlost odbourávání kostní hmoty zpomalit. Primární prevence se týká všech osob, celé populace a znamená předcházení vzniku a rozvoji onemocnění. Základem je úprava životního stylu, stravovacích zvyklostí, pohybové aktivity s vyloučením toxických vlivů prostředí (např. kouření, nadměrný příjem fosfátů apod.)

Sekundární prevence zahrnuje opatření, které se týkají osteoporózou nejvíce ohrožených skupin, tj. včas rozpoznat skupiny lidí rizikových pro osteoporózu a zahájit léčbu dříve, než se syndrom osteoporózy plně rozvine. Hormonální substituční terapie zůstává dosud nejlepší prevencí postmenopauzální osteoporózy

Vyšetření kostí probíhá pomocí kostní denzitometrie, která je nejpřesnější neinvazivní metoda a provádí se na specializovaných radiologických pracovištích. Pomocí speciálních přístrojů -  denzitometrů, se stanoví hustota kostní tkáně (bone mineral density - BMD) a obsah kosterních minerálních látek. Kostní denzitometry využívají princip rentgenu nebo ultrazvuku. Standardním vyšetřením je rentgenová denzitometrie, která měří hustotu kosti nejčastěji v místě bederní páteře a horní části stehenní kosti. Pokud jsou tato místa z různých důvodů (např. těžký úraz) nevhodná k hodnocení, využívá se hodnocení předloktí či patní kosti, vzácněji denzitometrie celotělová. Denzitometrické vyšetření se využívá i k hodnocení efektu léčby.

Také přístroje InBody vám napoví, v jakém stavu jsou vaše kosti, a to díky své patentované technologii. InBody samozřejmě není denzitometr, ale skvěle se hodí jako orientační ukazatel možného rizika. Pokud kosterní minerální látky na InBody nedopadnou dle vašich představ, doporučujeme návštěvu odborníka a vyšetření na denzitometru, kde v případě potvrzení osteoporózy bude zahájena příslušná léčba.  

Nejnovější

Svaly, vody a tuk v těle: Jaké je jejich ideální množství a jak toho dosáhnout

31. 5. 2024

Jak se vyhnout jojo efektu: Strategie pro trvalé hubnutí

14. 5. 2024

Kompletní průvodce zkrácenými svaly: Příčiny, dopady i konkrétní cviky

24. 4. 2024

12+1 tipů, jak maximalizovat regeneraci svalů po cvičení

22. 4. 2024

Vysoký cholesterol: Proč ho řešit a jak ho snížit

25. 3. 2024

Tělesný tuk není nutně váš nepřítel. Zjistěte o tuku v těle vše, co potřebujete

21. 2. 2024

Léčba obezity není jednoduchá, ale s tou správnou pomocí ji zvládnete

16. 2. 2024

Nedaří se vám nabrat svaly? Vyřešte to jednou pro vždy s naším komplexním průvodcem nabíráním svalů

22. 1. 2024

Možná je vaše tělo starší, než si myslíte. Poznejte svůj metabolický věk a naučte se ho snížit pro lepší zdraví

19. 1. 2024

Hydratace a voda v lidském těle

31. 12. 2023

Vše o kalorickém příjmu: Jak vám může porozumění kaloriím zlepšit život po všech stránkách

31. 12. 2023

Řešte BMI u dětí aneb Zdravý život v dospělosti začíná už v dětství

28. 11. 2023

Energetický výdej jako důležitá součást úspěchu při hubnutí, udržování hmotnosti i zdraví

28. 11. 2023

Co o mně říká hodnota BMI? Zjistěte, jak si BMI vypočítat a jestli se na výsledek spoléhat

30. 9. 2023

Jak vypočítat a vytvořit kalorický deficit? Pojďte na to konečně správně

15. 9. 2023

Proč je dobré znát hodnotu svého bazálního metabolismu a jak ji zjistit

24. 8. 2023

Nejčtenější